Lid worden?

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Mobiel:

Geboortedatum:

Email:

Ingangsdatum:

WA verzekerd:  Ja Nee

Sleutel Keet:  Ja Nee

Opmerkingen:

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 11,50

Hierbij verklaar ik verzekerd te zijn middels een W.A.-verzekering en tevens kennis te hebben genomen van het huishoudelijk- en veldreglement. Ondergetekende stemt hiermee tevens in met de inhoud van voornoemde reglementen.

Huishoudelijk regelement : Download huishoudelijk regelement

Veldregelement: Download Veldregelement

Hammer Model Autoclub
Secretariaat:
p/a Haringvliet 371
8032 HK Zwolle
Tel : 06 – 33 74 89 87

Site: http://www.hma-rc.nl
E-mail: autoclub@hammermodelvliegclub.nl

Bankrekeningnummer: 3866.21.195
KvK nummer: 40062197

Offroad model auto club van Den Ham e.o.